609 76 52 51 -- ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA SANT CUGAT-VALLDOREIX astronomia-junta@astronomia.cat

FER-SE SOCI PROTECTOR

COM FER-SE SOCI PROTECTOR


Podeu omplir la butlleta online:

Nom i Cognoms (obligatori)

El teu email (obligatori)

Adreça (obligatori)

Ciutat (obligatori)

Codi Postal (obligatori)

Telèfon (obligatori)

DNI (obligatori)

Data de naixement (Camp obligatori per als menors de 18 anys)


DADES DE PAGAMENT

Codi IBAN del compte corrent (obligatori)

AVIS LEGAL. Conforme a la LO 15/1999, de 13 de Desembre, sobre Protecció de dades de caràcter personal, volem informar-li que les seves dades personals/de contacte estan incloses en un fitxer propietat de I ‘Associació Astronòmica Sant Cugat- Valldoreix (AASCV) degudament inscrita en el RAEPD, amb l'objectiu de poder gestionar les relacions establertes amb els nostres associats. Aquestes dades seran tractades amb la diligència exigida perla citada Llei i seran utilitzades únicament pera la fi descrita. En qualsevol cas, si vostè desitja exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, respecte a les seves dades personals en els termes previstos en la llei, podrà dirigir-se per escrit a Associació Astronòmica Sant Cugat- Valldoreix (AASCV) Responsable del Fitxer, situat en C/ Caldes de Montbui, casa 15 A, 08173 SantCugat del Vallés.

Autoritzo el fet que I ‘Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix (AASCV) publiqui fotos i/o vídeos a la seva pàgina web o qualsevol altre mitjà de difusió/promoció, on aparegui la meva imatge captada en les diverses activitats celebrades per AASCV.

o podeu imprimir la Butlleta d’inscripció de soci protector, omplir-la i enviar-la via correu electrònic a:

secretaria@astronomia.cat

Telèfons Associació: 609 76 52 51

Moltes gràcies!  

Associació Astronòmica Sant Cugat – Valldoreix

Translate »